Milana Rakića 35, Beograd

Tel: 38.37.098
 
Vesti

Monitoring emisije u Fabrici glinice Birač

U Fabrici glinice Birač je u toku realizacija projekta monitoringa emisije, parametri koji se mere su: SO2, NO, CO, CO2, kao i merenje čestica.
Održan VII Internacionalni Seminar "Tehnika merenja i regulacije u procesnoj industriji"

I ove godine je na Zlatiboru održan seminar "Tehnika merenja i regulacije u procesnoj industriji". Predstavnici naših principala su učestvovali kako u prezentacijama tako i u radionicama posle svakog predavanja.
Kao i prethodnih godina i ove se pokazalo da je direktan kontakt korisnika sa predstavnicima firmi koje zastupamo uvek obostrano koristan.
Monitoring u Sunoko šećeranama

U šećeranama "Bačka" Vrbas, "Donji Srem" Pećinci i "Jedinstvo" Kovačica u okviru prve faze uspešno je pušteno u rad merenje SO2, NOx, CO2 i O2.
Ceo sistem će biti zaokružen drugom fazom koja obuhvata merenje čestica i protoka dimnih gasova.
Monitoring kvaliteta vazduha i rekonstrukcija postojeće meteo stanice u US STEEL-u

Isporučene su i puštene u rad dve pokretne automatske stanice za monitoring kvaliteta vazduha od kojih je jedna na kamionu a druga na prikolici. Stanice su opremljene sledećim analizatorima: SO2, CO2, NOx, O3, teških metala i čestica (PM 10, PM 2,5 i PM 1).
U sklopu ovog postrojenja izvršena je rekonstrukcija postojeće meteorološke stanice.
Rezultati svih merenja se bežičnim putem prenose na server u US STEEL-u čime je omogućeno da svaki pogon ima trenutne podatke.
Saradnja sa firmom Delta Inženjering

Na osnovu partnerskog odnosa sa firmom Delta Inženjering isporučili smo instrumentaciju za projekte tretmana otpadnih voda lakirnice u fabrici Fiat Automobili Srbija i merenje protoka otpadnih voda u otvorenim kanalima u US STEEL-u.
Nastavak realizacije proširenja tih projekata je u toku.
Automatska putna meteorološka stanica

Realizovana je prva faza projekta informacionog sistema putne mreže Vojvodine, koja se sastoji u instaliranju i puštanju u probni rad putne meteorološke stanice sa promenljivim saobraćajnim znakom i sopstvenim napajanjem, preko solarnih panela ili akumulatora na putu M7, Novi Sad - Zrenjanin, most na Tisi sa Banatske strane.

Principali

Andritz
ECM-ECO Monitoring
Systec Controls
Orion
Seneca
Vaisala
Process Sensors
Compact Monitoring Systems © 2012. Sva prava zadržana.   design.Bit.Design