Milana Rakića 35, Beograd

Tel: 38.37.098
 

Delatnosti

Compact Monitoring Sytems je zvanični zastupnik renomiranog svetskog proizvođača sistema za prečišćavanje dimnih gasova - odsumporavanje, integratora sistema za monitoring emisije, imisije (monitoring kvaliteta vazduha), kontrolu čistih i otpadnih voda kao i proizvođača ultrazvučnih merača protoka u cevima i otvorenim kanalima različitih preseka.

Više

Vesti

Monitoring emisije u Fabrici glinice Birač
U Fabrici glinice Birač je u toku realizacija projekta monitoringa emisije, parametri koji se mere su: SO2, NO, CO, CO2, kao i merenje čestica.


Održan VII Internacionalni Seminar "Tehnika merenja i regulacije u procesnoj industriji"
I ove godine je na Zlatiboru održan seminar "Tehnika merenja i regulacije u procesnoj industriji". Predstavnici naših principala su učestvovali kako u prezentacijama tako i u radionicama posle svakog predavanja.


Monitoring u Sunoko šećeranama
U šećeranama "Bačka" Vrbas, "Donji Srem" Pećinci i "Jedinstvo" Kovačica u okviru prve faze uspešno je pušteno u rad merenje SO2, NOx, CO2 i O2.


Monitoring kvaliteta vazduha i rekonstrukcija postojeće meteo stanice u US STEEL-u
Isporučene su i puštene u rad dve pokretne automatske stanice za monitoring kvaliteta vazduha od kojih je jedna na kamionu a druga na prikolici.


Saradnja sa firmom Delta Inženjering
Na osnovu partnerskog odnosa sa firmom Delta Inženjering isporučili smo instrumentaciju za projekte tretmana otpadnih voda lakirnice u fabrici Fiat Automobili Srbija i merenje protoka otpadnih voda u otvorenim kanalima u US STEEL-u.

Više

Principali

Andritz
ECM-ECO Monitoring
Systec Controls
Orion
Seneca
Vaisala
Process Sensors
Reference


US STEEL, FIAT AUTOMOBILI SRBIJA, TENT A, SUNOKO

Više    

Compact Monitoring Systems © 2012. Sva prava zadržana.   design.Bit.Design