Milana Rakića 35, Beograd

Tel: 38.37.098
 
Principali - Andritz


U sektoru zaštite čovekove okoline Andriz je jedan od vodećih proizvođača u oblasti tehnologija prečišćavanja dimnih gasova, počevši od "vlažnih" sistema sa skruberima za termoelektrane, do kompleksnih višestepenih sistema za čišćenje gasova za spaljivanje komunalnog otpada i principa "suvog" čišćenja gasa sa upotrebom tehnologije cirkularnog fluidiziranog sloja i katalitičkog čišćenja dimnih gasova.


http://www.andritz.com

Principali

Andritz
ECM-ECO Monitoring
Systec Controls
Orion
Seneca
Vaisala
Process Sensors
Compact Monitoring Systems © 2012. Sva prava zadržana.   design.Bit.Design